KONTAKT

Skontaktuj się z nami
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z.P.U.H. ISOMEG Mariusz Gajek, ul. Targowa 15, 42-470 Siewierz,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - działania marketingowe,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do wycofania zgody,
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi.

  Kontakt

  Sprzedaż domów Siewierz Jeziorna:
  ul. Chmielowskie 1, 42-470 Siewierz
  tel. 603 985 161
  email: sprzedaz@isomeg.pl

  Usługi budowlane:
  ul. Targowa 15, 42-470 Siewierz
  tel. 601 427 664
  email: biuro@isomeg.pl

  Biuro/kadry/księgowość:
  tel./fax.: 32 674 18 66
  email: biuro@isomeg.pl