Dziesięciolecie projektu Siewierz Jeziorna to doskonały moment do podsumowań i przywołania najważniejszych aspektów, które zdecydowały o zaangażowania naszej firmy w to przedsięwzięcie. To też wspaniała okazja aby przypomnieć potencjalnym mieszkańcom, dlaczego w Siewierzu Jeziornej dobrze mieszka się osobom poszukującym swojego miejsca na Śląsku, w zorganizowanej prSiewierz Jeziorna z góryzestrzeni miejskiej, z dala od zanieczyszczeń aglomeracji, w otoczeniu niezmienionej przyrody, nieopodal jeziora, w komfortowym, energooszczędnym domu o przemyślanym projekcie.

Siewierz Jeziorna to pierwsze w Polsce miasto zrównoważone, to innowacyjny projekt inspirowany doświadczeniem podobnych miast w Europie i na świecie. To przestrzeń miejska zaprojektowana przez światowej klasy urbanistów ceniących ład architektoniczny i funkcjonalne rozwiązania.

Ale od początku…. Nasza przygoda z Siewierzem Jeziorną rozpoczęła się w 2015 roku. Wcześniej jednak inwestorzy (Spółka Chmielowskie)  postarali się o wybór idealnej lokalizacji, w samym sercu Śląska, 8 minut od międzynarodowego lotniska Pyrzowice, nad brzegiem Jeziora Przeczyckiego, blisko Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Targowskich Gór i Częstochowy jednocześnie w odpowiedniej odległości od smogu aglomeracji.

Sam projekt zapoczątkowany został w roku 2008 podczas warsztatów Charette złożonych z intensywnych, kilkudniowych sesji, które miały na celu wypracowanie i przedstawienie wspólnej koncepcji zagospodarowania obszaru. To tzw. „metodologia skutecznego wdrażania zrównoważonej urbanistyki”. Metoda ta zakłada zebranie w jednym miejscu osób reprezentujących różne środowiska i będących specjalistami w różnych dziedzinach (prawnicy, urbaniści, architekci, urzędnicy, artyści, działacze społeczni) i zaproszenie ich do wspólnej, moderowanej rozmowy. W jej efekcie powstają konkretne zalecenia i propozycje odnośnie przedmiotu konsultacji np. wybranego obszaru przestrzeni miejskiej. Tak też stało się w przypadku Jeziornej, wypracowano projekt zakładający stworzenie gęsto zabudowanej przestrzeni miejskie, bazującą na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem projektu stało się stworzenia dobrze zarządzanej, przyjaznej mieszkańcom i przyrodzie dzielnicy, która przyczynić się ma do lokalnego rozwoju gospodarczego.

Kolejnym krokiem do wdrożenia założeń warsztatów w życie było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Siewierza Jeziornej – obszaru położonego w granicach miasta Siewierz po obu stronach drogi krajowej nr 1, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Siewierzu nr XLVIII/356/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku. Uchwalono ponadto dokumenty wewnętrzne, ustalające kierunki rozwoju osiedla i sankcjonujące zasady współżycia mieszkańców: Plan Siewierz Jeziorna działki na sprzedażRegulacyjny (określający charakter, rodzaj i intensywność zabudowy), Kod Architektoniczny Dzielnicy Siewierz Jeziorna, Kodeks Dobrego Sąsiedztwa Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna, Statut Stowarzyszenia Miasta Zrównoważonego Siewierz Jeziorna. Dokumenty te stały się narzędziem do skutecznego zarządzania terenami służącymi do wspólnego korzystania przez mieszkańców; inwestycja Siewierz Jeziorna polegać ma bowiem nie tylko na wznoszeniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale również elementów infrastruktury miejskiej takich jak: place, parkingi, parki i chodniki, przygotowywane mają zostać tereny pod budynki zapewniające miejsce dla prowadzenia usług i handlu, działalności kulturalnej, oświatowej, budynki lub lokale użyteczności publicznej oraz strefa biznesowa i wypoczynku.

Tyle teorii i założeń leżących u podstaw projektu Siewierz Jeziorna, kluczowe jest jednak to ja założenia te wcielane są w życie.  Aktualnie osiedle liczy około 200 mieszkańców, kolejne 300 osób wprowadzi się na koniec roku 2018 (ich ilość podana jest na podstawie podpisanych umów rezerwacyjnych), część z nich zamieszkuje nasze domy szeregowe, inni mieszkania. Co oprócz lokalizacji skłoniło ich do wyboru Siewierza Jeziornej?

Projekt osiedla uwzględnia bardzo wiele przestrzeni publicznych i wspólnych terenów zielonych o charakterze rekreacyjnym. Skwery, placyki, parki i tereny sportowe zaprojektowano tak aby służyły wszystkim mieszkańcom. Ich mnogość ma sprzyjać powstawaniu więzi sąsiedzkich, dzieci mają bawić się wspólnie a rodzice spotykać i poznawać.

Dzięki pracy urbanistów ciągi komunikacyjne zaprojektowano tak aby wszystkie podstawowe usługi były w zasięgu pieszego spaceru a poruszanie się po nich było bezpieczne dla najmłodszych. Sklep spożywczy, żłobek, bistro, niebawem stacja ładowania pojazdów elektrycznych, wszystko to znajduje się na wyciągnięcie ręki. Drogi wewnętrzne posiadają elementy wymuszające ograniczenie prędkości, ale nie poprzez zwalniacze a elementy działające na wzrok i postrzeganie kierowcy. Wszystko to wpływa nie tylko na przyjazną atmosferę osiedla ale i na poziom bezpieczeństwa, zachowanie Siewierz Jeziornaciszy i czystości powietrza. Na terenie osiedla działa stacja monitorowania jakości powietrza, gdzie codziennie można sprawdzać odczyty poziomu zanieczyszczeń. Są one znacznie niższe niż w sąsiedztwie (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec), wszystko dzięki całkowitemu wyeliminowaniu piecy węglowych i zastosowaniu dotowanych przez gminę odnawialnych źródeł energii przede wszystkim w domach jednorodzinnych.

Tu można sprawdzić pomiary stacji:

osiedle

Obok rozwiązań urbanistycznych innowacyjne jest również podejście do budowania. Na terenie osiedla Siewierz Jeziorna najpierw powstaje infrastruktura – drogi, kanalizacja, przyłącza mediów a dopiero potem domy jednorodzinne i mieszkania.

Materiały budowlane dla budynków i domów jednorodzinnych wybierane są bardzo starannie aby zachować ich trwałość i zapewnić wysoki poziom energooszczędności domów. Projekty architektoniczne domów są starannie przemyślane tak aby: zapewnić komfort mieszkania, zaspokoić wszystkie potrzeb ich lokatorów oraz ograniczyć do minimum koszty eksploatacji budynków jednorodzinnych.