Jednym z istotniejszych czynników wpływających na energooszczędność budynku jest dobór odpowiedniej stolarki okiennej. Przepuszczalność ciepła okien zależy od kilku czynników: rodzaju materiałów, z których wyprodukowano okno, ilości komór międzyszybowych oraz sposobu montażu.

Największą częścią okna jest szyba. Odpowiedni współczynnik przepuszczalności ciepła jest więc kluczowy – im niższy tym okna bardziej energooszczędne. Szyba jest znacznie cieplejsza niż rama okienna, czy profile dzielące okno, dlatego im większy będzie jej procentowy udział tym lepiej.

Kolejnym ważnym aspektem jest ilość szyb, okna trójszybowe będą cieplejsze niż dwuszybowe.

Miejscem, w którym ucieka najwięcej ciepła jest punkt styk okna ze ścianą. To również potencjalne miejsce osadzanie się wilgoci. Z tych dwóch powodów, równie istotny co wybór stolarki okiennej jest sposób jej montażu. Obecnie praktykuje się dwa sposoby na montaż okien i drzwi, różniących się w kwestii miejsca, w jakim okno powinno znaleźć się w ścianie.

Montaż okien „tradycyjny” polega na ustawieniu okna równo z zewnętrzną krawędzią muru. Do uszczelnienia używa się poliuretanowej pianki montażowej.

Montaż okien”ciepły” polega na zamontowaniu okna w warstwie ocieplenia, czyli wysunięciu stolarki poza ścianę. Połączenie okna z warstwą izolacji jest dodatkowo zabezpieczane przed przenikaniem wilgoci do docieplenia za pomocą folii paroszczelnej (od wewnątrz) i paroprzepuszczalnej (od zewnątrz). Ten sposób montażu pozwala zminimalizować straty ciepła przez miejsca styku okna z murem.

Ciepły montaż choć droższy zapewnia nie tylko komfort cieplny, ale także przeciwdziała ewentualnemu zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych – konsekwencją czego może być pojawienie się pleśni w miejscu zespolenia okna z murem, a nawet przemarzanie ścian zimą.

Potwierdzeniem zasadności stosowania ciepłego montażu mogą być wyniki testu Pro Quality szczelności połączeń okna z ościeżem przeprowadzonego przez serwis oknotest.pl. Zgodnie z wynikami badania ciepły montaż z wykorzystaniem zewnętrznych i wewnętrznych folii oraz pianki PUR w porównaniu do złącza wypełnionego tylko pianką PUR jako termoizolacji zwiększa średnio szczelność połączenia o ponad 75%, a w zakresie niskich ciśnień wręcz eliminuje zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze.